تماس با ما

شعبه سیدخندان: تهران، سید خندان، خیابان ابوذر غفاری، جنب بیمارستان رسالت، نبش کوچه خیرمندی، ساختمان پزشکان پرشیا

۰۲۱-۲۲۸۶۵۸۶۵

۰۲۱-۲۲۸۵۱۸۰۳

ساعت

شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
یک شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
دو شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
سه شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
چهار شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
پنج شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
جمعه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰

دندانپزشکی

مراقبت های اضطراری

امروز تماس بگیرید

۰۲۱-۲۲۸۵۱۸۰۳ ۰۲۱-۲۲۸۶۵۸۶۵