تماس با ما

شعبه شهرستان ساوه: خیابان امام خمینی، نبش سید ابورضا

شعبه ۱: میدان شهدا

شعبه ۲: خانه کارگر

۰۸۶-۴۲۲۰۰۲۰۰

۰۸۶-۴۲۲۵۱۶۱۶

۰۹۲۱۳۱۵۲۰۰۶

ساعت

شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
یک شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
دو شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
سه شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
چهار شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
پنج شنبه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
جمعه
۹:۰۰ - ۲۱:۰۰

دندانپزشکی

مراقبت های اضطراری

امروز تماس بگیرید

۰۸۶-۴۲۲۰۰۲۰۰ ۰۸۶-۴۲۲۵۱۶۱۶

پیج اینستاگرام

clinic_mehr_saveh@